Thứ 2, ngày 24 tháng 2 năm 2020

  • "Voi Còi yêu quý" ở xứ sở kim chi

    "Voi Còi yêu quý" ở xứ sở kim chi

    TTCT - “Voi Còi” là biệt hiệu đúng chất sinh viên mà bạn bè Việt Nam trìu mến đặt cho Choi Hana, thời cô gái cao lớn này sang học ở Việt Nam. Cô lấy luôn biệt hiệu ấy làm địa chỉ email của mình: voicoiyeuquy@... Choi Hana, còn có tên Việt là Minh Hà, có lẽ là cô gái nói tiếng Việt giỏi bậc nhất xứ Hàn Quốc.