Tag: chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em

Làm rõ nguyên nhân xảy ra các vụ bạo hành trẻ em rất nghiêm trọng

TTO - Phó chủ tịch thường trực Quốc hội chỉ ra đại dịch COVID-19 trong 2 năm qua dẫn đến bạo lực gia tăng với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là bạo lực đối với trẻ em.