Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022

Chính phủ ưu tiên cao nhất cho xây dựng và hoàn thiện thể chế

18/11/2021 17:19 GMT+7

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng các dự án luật đã thảo luận, giao các cơ quan chủ trì xây dựng tiếp thu các ý kiến, để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Chính phủ ưu tiên cao nhất cho xây dựng và hoàn thiện thể chế - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế - Ảnh: VGP

Ngày 18-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 11-2021.

Cùng chủ trì phiên họp có các phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

Chính phủ đã thảo luận về các đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi) do Bộ Tài chính xây dựng, Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi) do Bộ Y tế xây dựng, Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do Bộ Lao động - thương binh và xã hội xây dựng, Luật lưu trữ (sửa đổi) do Bộ Nội vụ xây dựng, Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) do Ngân hàng Nhà nước xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao dịch điện tử do Bộ Thông tin và truyền thông xây dựng.

Sau khi các thành viên Chính phủ thảo luận, Thủ tướng Chính phủ kết luận, Chính phủ đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng các dự án luật nói trên, giao các cơ quan chủ trì xây dựng tiếp thu các ý kiến thảo luận rất sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng tại phiên họp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, phân tích rõ các căn cứ về chính trị, pháp lý và thực tiễn, trình các cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đánh giá kỹ tác động của các đề xuất chính sách mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Chính phủ xác định dành ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, phục vụ ba khâu đột phá chiến lược. Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các nghị quyết của Chính phủ từ khi được kiện toàn cũng nhấn mạnh cần ưu tiên cho công tác này.

Trong nhiều tháng qua, Chính phủ đều có các phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Thủ tướng đánh giá cao các cơ quan đã căn cứ chương trình làm việc, tích cực chuẩn bị các hồ sơ, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để trình các cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu chung với việc xây dựng và hoàn thiện thể chế là bám sát nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của trung ương các khóa; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Chính phủ ưu tiên cao nhất cho xây dựng và hoàn thiện thể chế - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày đề nghị xây dựng Luật lưu trữ (sửa đổi) - Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, ưu tiên bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ trưởng khác để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tránh mâu thuẫn, chồng chéo hoặc bỏ sót vấn đề, để khoảng trống pháp lý giữa các luật.

Song song với việc nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, cần nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện pháp luật, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo quan điểm người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của mọi chính sách, con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

Quán triệt những định hướng lớn trong xây dựng các luật

Về đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi), Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, bảo đảm tính linh hoạt, cơ động theo cơ chế thị trường, xử lý hài hòa, hợp lý quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, phù hợp tình hình thực tiễn.

Cơ quan quản lý nhà nước tập trung xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, điều kiện, các bộ ngành, địa phương bám sát thị trường để chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Việc xây dựng luật sửa đổi phải khắc phục được các bất cập, hạn chế, các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm... liên quan tới giá.

Chú ý công cụ bình ổn giá, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, bỏ qua an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Chính phủ ưu tiên cao nhất cho xây dựng và hoàn thiện thể chế - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP

Về đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi), Thủ tướng nêu rõ, đây là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội rất quan tâm tại kỳ họp Quốc hội vừa qua. Thủ tướng yêu cầu phân tích kỹ thêm tác động của các chính sách trên cơ sở bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển tốt hơn, lành mạnh hơn, cần đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý, chuyển đổi số.

Thủ tướng yêu cầu quán triệt, bám sát các quan điểm mới về an sinh xã hội trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết 20 của Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc ​và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, nhất là bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, nguyên tắc chia sẻ rủi ro, tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; huy động hệ thống y tế tư nhân tham gia khám chữa bệnh cho người dân…

Về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao dịch điện tử, Thủ tướng nêu rõ, đây là lĩnh vực có những thay đổi rất nhanh trong thời gian qua nên việc sửa đổi, bổ sung luật là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, phạm vi giao dịch điện tử rất rộng, do đó, phạm vi điều chỉnh của luật cần cân nhắc phù hợp, hiệu quả trên cơ sở rà soát các luật khác có liên quan.

Thủ tướng lưu ý một số vấn đề mới khi đề nghị xây dựng Luật lưu trữ (sửa đổi) trong bối cảnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Cụ thể, đó là các chính sách về lưu trữ tư nhân, lưu trữ điện tử; nâng cao năng lực chuyển đổi số, bảo đảm an ninh mạng; trưng mua, trưng dụng tài liệu lưu trữ; quyền khai thác dữ liệu… Thủ tướng yêu cầu cần nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động, có các công cụ phù hợp, hiệu quả để phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa tác động tiêu cực có thể phát sinh.

Thủ tướng nhấn mạnh việc đề nghị xây dựng Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) là vấn đề rất quan trọng và cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục lấy ý kiến các đối tượng liên quan và tham khảo kinh nghiệm, pháp luật của các nước; hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống rửa tiền, góp phần phòng chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát tài sản…

Luật điện ảnh sửa đổi: Cần cởi trói nhiều hơn, bỏ ngay quy định Luật điện ảnh sửa đổi: Cần cởi trói nhiều hơn, bỏ ngay quy định 'hành' doanh nghiệp

TTO - Đó là ý kiến chuyên gia tại tọa đàm Luật điện ảnh (sửa đổi) với việc phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam chiều 15-10.

Theo Báo Chính Phủ
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận