Tag: chiếm đoạt 22 tỉ đồng

'Nhận vơ' 159ha đất rừng vẫn được huyện cấp sổ đỏ

Sau khi cấu kết với cán bộ địa chính xã, huyện làm sổ đỏ cho 159ha đất rừng, người đàn ông đã bán diện tích rừng này, chiếm đoạt khoảng 22 tỉ đồng.