Thứ 5, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Chỉ đạo quyết liệt cải cách tư pháp

14/11/2015 08:53 GMT+7

TT - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương - khẳng định công tác cải cách tư pháp thời gian qua đã đạt được các kết quả nhất định và mang lại những thay đổi quan trọng.

Chiều 13-11, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương tổ chức phiên họp thứ 24 thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2016; dự kiến chương trình trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương; đề xuất nội dung, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 về những vấn đề có liên quan đến công tác cải cách tư pháp.

Chủ trì phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương - khẳng định công tác cải cách tư pháp thời gian qua đã đạt được các kết quả nhất định và mang lại những thay đổi quan trọng.

Việc thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp đã được chỉ đạo quyết liệt, tập trung và hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp đã được tăng cường, đổi mới.

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận