Tag: Chất lượng quốc gia

C.P. Việt Nam đạt 6 giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020

Ngày 25-4, tại Lễ tôn vinh Giải thưởng chất lượng Quốc gia 2020, Công ty C.P. Việt Nam đã được trao Giải vàng chất lượng quốc gia năm 2020 và năm giải thưởng Chất lượng quốc gia 2019-2020 cho các chi nhánh.

Những doanh nghiệp nào đạt giải vàng chất lượng quốc gia?

TTO - 75 doanh nghiệp đạt giải thưởng Chất lượng quốc gia 2018, trong đó 22 doanh nghiệp được trao giải vàng Chất lượng quốc gia.

Nâng cao sức cạnh tranh qua giải thưởng chất lượng quốc gia

TT - Ngày 26-2, giải thưởng chất lượng quốc gia và giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2011 đã được trao cho 98 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp của Việt Nam.