Tag: chân thành

Thế nào là lời xin lỗi chân thành và hiệu quả?

Lời xin lỗi có thể khó nói ra, nhưng đó là bước đầu tiên để xây dựng lại niềm tin.

Những điều chân thành nhất

Người ta dùng những điều "chân thành nhất" để dối người và tự gạt chính mình.

3 chân thì có gì sai?

3 chân không có gì sai cả, cái sai ở đây là tội ăn nói kiểu vòng vo Tam Quốc.