Chăm lo, hỗ trợ công nhân trong Tháng công nhân

08/05/2015 08:29 GMT+7

TT - Thành đoàn TP.HCM cho biết các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân 2015 tại TP.HCM sẽ đảm bảo việc chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên công nhân.

Bên cạnh đó, các hoạt động này cần góp phần giúp thanh niên công nhân thể hiện sự xung kích, sáng tạo và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương.

Hoạt động chính: chăm lo, hỗ trợ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân giúp các bạn yên tâm gắn bó với công việc và làm tốt hơn việc xây dựng lực lượng nòng cốt, thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Ngoài ra còn tuyên truyền về lịch sử, truyền thống giai cấp công nhân góp phần giúp các bạn hiểu về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

QUỐC LINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận