Chấm điểm giáo viên tiểu học theo "chuẩn nghề nghiệp"

11/05/2007 22:16 GMT+7

TTO - Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, không xức phạm danh dự, nhân phẩm của học sinh, trung thực trong báo cáo kết quả giảng dạy, đánh giá học sinh… đã trở thành một số tiêu chí đánh giá bắt buộc nằm trong quy định về Chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học vừa được bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

* Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của HS sẽ xếp loại GV kém

Bộ chuẩn nghề nghiệp này gồm 15 yêu cầu ở ba lĩnh vực phẩm chất chính trị - đạo đức - lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm là yêu cầu chuẩn từ nay sẽ được áp dụng để đánh giá hàng năm đối với mỗi giáo viên (GV) tiểu học.

Bộ GD-ĐT cũng quy định mức đánh giá đối với từng tiêu chí, yêu cầu và lĩnh vực của chuẩn nghề nghiệp và được qui bằng điểm số. Trong đó, GV sẽ bị xếp loại kém nếu có một trong ba lĩnh vực kể trên xếp loại kém hoặc vi phạm một trong các trường hợp: xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác (bao gồm cả học sinh); gian lận trong thi cử, tuyển sinh, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; xuyên tạc nội dung giáo dục, ép buộc học sinh học thêm để thu tiền, nghiện ma tuý hoặc tham gia các tệ nạn xã hội khác, vắng mặt không lý do trên 60% tổng số thời lượng bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn định kỳ hoặc có cả ba tiết dự giờ do nhà trường tổ chức không đạt yêu cầu.

THANH HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận