Tag: cắt giảm chi ph

'Mẹ' của Facebook công bố sốc: sa thải 10.000 người

Meta, công ty mẹ của Facebook, đang có kế hoạch cắt giảm 10.000 việc làm và không tuyển 5.000 vị trí còn trống để cắt giảm chi phí.