Tag: Cập nhật hiệu quả nhóm thuốc tiêm trong điều trị đái tháo đường

Cập nhật hiệu quả nhóm thuốc tiêm trong điều trị đái tháo đường

Ngày 20-4 vừa qua, tại Hà Nội, hội thảo khoa học 'Cập nhật hiệu quả nhóm thuốc tiêm trong điều trị đái tháo đường theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ - ADA 2019' đã được Hội nội tiết và đái tháo đường Hà Nội phối hợp với công ty Sanofi tổ chức.