Tag: cao tốc Hòa Bình Sơn La

15.800 tỉ đổi 27 năm thu phí cao tốc Hòa Bình - Sơn La

TTO - Nhà đầu tư sẽ bỏ vốn 15.800 tỉ (76% tổng mức đầu tư dự án) thực hiện hợp phần BOT, 5.000 tỉ đồng còn lại do hai tỉnh Sơn La, Hòa Bình huy động bằng đổi đất lấy hạ tầng.