Thứ 7, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Cán bộ TP.HCM học tập nghị quyết trung ương 8 khóa XI

27/12/2013 04:50 GMT+7

TT - Ngày 26-12, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị nghiên cứu nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua khẳng định các nghị quyết, kết luận được thông qua tại hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã định hướng giải quyết những vấn đề hết sức hệ trọng, cấp bách đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chấn hưng giáo dục - đào tạo; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm sự trường tồn của đất nước, của chế độ. Vì vậy, toàn Đảng bộ TP.HCM, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện.

M.HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận