Tag: Cai nghiện ma tuý cho trẻ vị thành niên

Quy định chặt chẽ điều kiện được công nhận liệt sĩ

TTO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sửa đổi quy định về điều kiện được công nhận liệt sĩ, nhằm đảm bảo tôn vinh xứng đáng và tránh lạm dụng chính sách.