Thứ 5, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Cái gì cũng tăng

27/08/2012 14:53 GMT+7

"Chỉ trong vòng sáu năm (2007-2012), tôi thống kê giá điện đã tăng 63%, nước tăng 79%, gas tăng 72% và lãi suất có thời điểm tăng 100%, khi năm 2007 lãi suất chỉ có 11,2% nhưng năm 2012 có thời điểm lên đến 20,4%..."

Cái gì cũng tăng

"Chỉ trong vòng sáu năm (2007-2012), tôi thống kê giá điện đã tăng 63%, nước tăng 79%, gas tăng 72% và lãi suất có thời điểm tăng 100%, khi năm 2007 lãi suất chỉ có 11,2% nhưng năm 2012 có thời điểm lên đến 20,4%..."

Ông CAO TIẾN VỊ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn. Tuổi Trẻ ngày 27-8

Ông CAO TIẾN VỊ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn. Tuổi Trẻ ngày 27-8
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận