Tag: cải cách ruộng đất 1946-1957

Triển lãm Cải cách ruộng đất: Cần sòng phẳng với lịch sử

TT - 150 hiện vật, tư liệu gốc, ảnh tư liệu lịch sử về cải cách ruộng đất vừa được trưng bày trong triển lãm Cải cách ruộng đất 1946-1957 khai mạc sáng 8-9 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (25 Tông Đản, Hà Nội).

Nhìn lại “Cải cách ruộng đất 1946 - 1957” qua tài liệu, hiện vật

Cần biết - Khoảng 150 hiện vật, tài liệu lịch sử về cải cách ruộng đất ở Việt Nam sẽ được giới thiệu tới công chúng trong chương trình trưng bày chuyên đề “Cải cách ruộng đất 1946 - 1957”.