Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Cách tính thời gian nâng bậc lương?

29/08/2014 15:50 GMT+7

TTO - * Tôi đang hưởng lương ĐH bậc 6/8, ngạch B19-3, thời gian hưởng lương là từ 1-1-2011, lẽ ra đến 1-1-2014 tôi được nâng bậc tiếp theo.

Tuy nhiên trong thời gian này tôi có nghỉ 1 tháng không lương (tháng 10-2012) nên cơ quan xét lên lương cho tôi vào đợt tháng 7-2014 (cơ quan quy định 1 năm chỉ lên lương hai đợt, tháng 1 và tháng 7 hàng năm) và thời gian có hiệu lục hưởng lương mới là từ tháng 7-2014.

Xin hỏi như vậy có đúng không? Tôi có được hưởng lương mới từ tháng 2-2014 không? Nhờ chương trình giải thích thêm về cách tính lương khi có nghỉ 1 tháng không lương. (Hoàng Long)

- Theo khoản 1, Mục VI Thông tư số: 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30-5-2003 đã được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số: -18/2008/TT-BLĐTBXH, ngày 16-9-2008 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước quy định về chế độ nâng lương như sau:

+ Điều kiện xét để nâng bậc lương hàng năm như sau:

- Phải thường xuyên hoàn thành công việc được giao về số lượng, chất lượng ghi trong hợp đồng lao động đã ký kết;

- Không trong thời gian bị kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật lao động (BLLĐ) và nội quy lao động của công ty.

- Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên thừa hành phục vụ có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại doanh nghiệp ít nhất 2 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) thấp hơn 2,34; có ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) từ 2,34 trở lên quy định tại Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP

+ Trường hợp kéo dài thời hạn xét nâng bậc lương:

- Trong thời gian giữ bậc lương, nếu người lao động bị kỷ luật lao động theo điểm b, khoản 1, Điều 84 BLLĐ (BLLĐ 1995) thì kéo dài thời hạn xét nâng bậc lương không quá 6 tháng.

+ Công ty phải thành lập Hội đồng nâng bậc lương để tổ chức nâng bậc lương theo kế hoạch. Hội đồng nâng bậc lương có trách nhiệm công bố kế hoạch nâng bậc lương; xét nâng bậc lương hàng năm đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên thừa hành phục vụ

+ Chế độ nâng bậc lương đối với người lao động phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, trường hợp của bạn đến 1-1-2014 mà bạn đủ điều kiện để được nâng bậc lương tiếp theo, nhưng vì trong thời gian tháng 10-2012 bạn nghỉ 1 tháng không lương nên công ty xét nâng bậc lương cho bạn vào đợt sau tháng 7-2014 là không đúng theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian giữ bậc lương, nếu bạn không bị kỷ luật lao động theo điểm b, khoản 1, Điều 84 BLLĐ (BLLĐ 1995) thì bạn không bị kéo dài thời hạn xét nâng bậc lương. Vì vậy đối với trường hợp của bạn, nếu đủ điều kiện để được nâng bậc lương vào tháng 1-2014 như quy định nêu trên thì bạn được hưởng lương mới từ tháng 2-2014.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆPVăn phòng luật sư Gia Thành
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận