Tag: Cách Hong Kong ngăn chặn hàng triệu chiếc bánh thành rác thải sau mùa Trung Thu

Cách Hong Kong ngăn chặn hàng triệu chiếc bánh thành rác thải sau mùa Trung Thu

Sau Tết trung thu, hàng triệu chiếc bánh trung thu ở Hong Kong (Trung Quốc) trở thành “rác thải thực phẩm”. Tuy nhiên, những tổ chức từ thiện tại đây đã có cách khiến chúng không bị lãng phí.