Thứ 3, ngày 2 tháng 6 năm 2020

Cách chức một trưởng Phòng tài nguyên - môi trường

18/06/2013 18:20 GMT+7

TTO - Ngày 18-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết vừa quyết định xử lý cách chức đảng ủy viên đối với ông Bùi Đức Lợi - bí thư chi bộ, trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Đại Lộc.

Đồng thời, UBND huyện Ðại Lộc cũng ra quyết định cách chức trưởng Phòng tài nguyên và môi trường đối với ông Lợi.

Theo quyết định kỷ luật trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Lợi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai.

Cụ thể, ông Lợi đã tham mưu UBND huyện ban hành công văn thống nhất địa điểm cho phép Công ty TNHH MTV Nguyễn Thành Trung lập hồ sơ, thủ tục thuê 3.921m2 đất lúa hai vụ chưa chuyển mục đích sử dụng tại thôn An Ðịnh (xã Ðại Ðồng) để xây dựng trụ sở không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; nội dung công văn này vượt quá thẩm quyền của UBND huyện, tạo kẽ hở cho Công ty TNHH MTV Nguyễn Thành Trung lợi dụng để thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước về đất đai...

Tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án quy hoạch, bố trí đất ở nông thôn có thu tiền sử dụng đất và quyết định thu hồi, giao đất và tham mưu ban hành các quyết định giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ không đúng đối tượng...

Ngoài cá nhân ông Lợi bị cách chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết cũng đã có quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối ông Phan Đức Tính - phó chủ tịch UBND huyện; cảnh cáo về mặt Đảng đối với hai cán bộ xã Đại Đồng.

TẤN VŨ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận