Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021

Các tập đoàn phải thoái vốn ngành bảo hiểm

01/12/2012 04:53 GMT+7

TT - Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ phê duyệt đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo đề án, Bộ Tài chính yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp bảo hiểm. Đến năm 2015, vốn của các tổ chức này góp tại doanh nghiệp bảo hiểm không quá 20% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm.

Để nâng cao mức độ an toàn tài chính và hiệu quả hoạt động đầu tư, đề án nêu rõ rằng các doanh nghiệp bảo hiểm phải tăng vốn, bảo đảm phù hợp với phạm vi và mức độ rủi ro; duy trì khả năng thanh toán, hiệu quả đầu tư, an toàn tài sản.

L.THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận