Thứ 5, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Cà Mau: công chức vi phạm Luật giao thông sẽ bị kiểm điểm

23/06/2004 08:54 GMT+7

TT (Cà Mau) - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành văn bản về việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm Luật giao thông. Văn bản nêu rõ: công chức vi phạm Luật giao thông, ngoài việc chịu hình thức xử lý theo pháp luật còn bị thông báo về cơ quan nơi đang công tác biết để kiểm điểm.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khi nhận được thông báo tùy theo tính chất, mức độ để có những hình thức xử lý như không xét thi đua khen thưởng trong năm, đánh giá tiêu chuẩn cán bộ, công chức trong việc chấp hành pháp luật.

Văn bản trên cũng nhấn mạnh những cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có từ năm lượt hoặc có từ 10 lượt cán bộ vi phạm trong năm sẽ không được xét hình thức khen thưởng tập thể.

Nội dung văn bản trên còn được triển khai đến từng đảng viên trong tỉnh và được xem như là một tiêu chuẩn trong việc đánh giá, xét thi đua khen thưởng của từng đảng viên.

HỒ VĂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận