Tag: BOT cầu đường Bình Triệu 2

Dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2: Rà soát, thanh toán chi phí cho nhà đầu tư

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP về tình hình triển khai các dự án giao thông tại quận Bình Thạnh, trong đó đề cập dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm, nút giao ngã năm Đài liệt sĩ thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2.