Tag: Boeing cắt giảm nhân sự

Boeing sẽ cắt giảm khoảng 2.000 vị trí năm nay

Hãng máy bay Boeing dự kiến ​​cắt giảm khoảng 2.000 vị trí công việc ở mảng tài chính và nhân sự trong năm 2023.