Tag: bọc ô tô

'Thánh tiết kiệm' bọc Honda Civic bằng ni lông để được giá khi bán

Một người đàn ông sống tiết kiệm bằng đủ cách thức khó tin, từ việc tái sử dụng nước tắm đến bọc toàn bộ nhà cửa, chiếc xe Honda Civic bằng ni lông để dễ được giá khi bán lại.