Tag: Bộ trưởng Hisham Zaazou

Ai Cập: du lịch biển sẽ vẫn phát triển

TTO - Bộ trưởng du lịch Ai Cập Hisham Zaazou cho biết các khoản đầu tư vào ngành du lịch sẽ được bổ sung nhưng không thay thế các khu nghỉ dưỡng - một phần của ngành công nghiệp sống còn đối với Ai Cập.