16/04/2021 22:43 GMT+7

Bộ trưởng được mời họp, cử thứ trưởng đi thay phải được Thủ tướng đồng ý

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Bộ trưởng phải thực hiện nghiêm quy định về thời hạn xử lý công việc, đảm bảo chất lượng, làm hết trách nhiệm tham mưu, nêu rõ quan điểm và phương án xử lý, có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp Chính phủ.

Bộ trưởng được mời họp, cử thứ trưởng đi thay phải được Thủ tướng đồng ý - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công việc - Ảnh: NHẬT BẮC

Đó là một trong những yêu cầu được nêu ra trong Nghị quyết số 45 của Chính phủ về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành.

Nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo, liên quan đến quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng tham gia họp Thường trực Chính phủ, khi được mời đích danh theo chỉ đạo, nếu cử cấp thứ trưởng dự thay phải được sự đồng ý của Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thông báo, quản lý chặt chẽ nội dung và thành phần dự họp, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong các cuộc họp và tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin về nội dung. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc và chỉ đạo, điều hành và hệ thống hành chính nhà nước.

Yêu cầu này được đưa ra khi Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công khai, minh bạch trong toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước.

Nghị quyết nêu rõ Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ giải quyết những việc thuộc thẩm quyền, không quyết định thay những việc đã phân cấp, ủy quyền hoặc thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan, địa phương.

Theo đó, Chính phủ sẽ tăng cường phân cấp, phân quyền cho các bộ, cơ quan, địa phương xử lý công việc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; cá thể hóa hơn nữa trách nhiệm cá nhân.

Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường phân cấp cho cấp dưới trực tiếp, cho địa phương xử lý công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính.

"Thành viên Chính phủ chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trong xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc khi được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm" - nghị quyết nêu rõ.

Về một số định hướng trong chỉ đạo điều hành, Thủ tướng đặc biệt lưu ý trong xử lý công việc suy nghĩ phải kỹ lưỡng, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Đối với những vấn đề đột xuất, bất ngờ phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn và căn cứ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có giải pháp phù hợp và xử lý công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Những vấn đề đã "chín", đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Đẩy nhanh soạn thảo dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm trên, nghị quyết do Thủ tướng ký ban hành cũng yêu cầu xây dựng, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản, trọng tâm là cơ chế khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đẩy nhanh soạn thảo một số dự án Luật đất đai (sửa đổi), các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung của Luật ngân sách nhà nước, Luật quy hoạch và các nghị định liên quan…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không đùn đẩy trách nhiệm, kiên quyết đẩy lùi nhũng nhiễu Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không đùn đẩy trách nhiệm, kiên quyết đẩy lùi nhũng nhiễu

TTO - Nhấn mạnh việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành cần tập trung vào công việc, đảm bảo thông suốt, không né tránh đùn đẩy.

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên