Thứ 3, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Bộ trưởng cần có nhiều quyền hơn

07/10/2011 06:12 GMT+7

TT - Giao quyền chủ động cho các bộ trưởng nhằm giảm bớt những công việc sự vụ, nhỏ lẻ để Thủ tướng tập trung thời gian chỉ đạo, giải quyết công việc vĩ mô của Chính phủ.

Đó là một trong những nội dung của hội thảo về sửa đổi, bổ sung nghị định 178 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 6-10.

Ông Vũ Văn Thái, vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế Bộ Nội vụ, nói hiện nay thẩm quyền của bộ trưởng trong việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc bộ còn hạn chế, chưa đồng bộ với thẩm quyền quản lý tổ chức, bổ nhiệm cán bộ đã được phân cấp.

Cụ thể như theo nghị định 178, Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương, trong khi đó trên thực tế việc này có thể phân cấp thẩm quyền cho bộ trưởng. Từ đó, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định 178 theo hướng phân cấp thẩm quyền hơn nữa cho bộ trưởng trong các vấn đề trên.

Ông Phạm Tuấn Khải, vụ trưởng Vụ Pháp luật thuộc Văn phòng Chính phủ, nói lâu nay có những nhiệm vụ lẽ ra thuộc các bộ nhưng cứ dồn lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. “Với Thủ tướng chỉ nên là những định hướng chính trị lớn, nhưng vì giải quyết vụ việc cụ thể nên có khi một ngày 4-5 cuộc họp, thậm chí họp đến 2g sáng”.

Ông Khải cho rằng tinh thần phân cấp cần được thể hiện xuyên suốt trong việc sửa đổi, bổ sung các nghị định có liên quan, cùng với đó là làm rõ nguyên lý một nhiệm vụ chỉ giao cho một chủ thể chịu trách nhiệm chính, tránh tình trạng khi xảy ra vấn đề gì (ví dụ như vụ Vinashin) thì không ai chịu trách nhiệm.

Mặc dù nghị định 178 đã quy định số lượng thứ trưởng và tương đương không quá 4 và số cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc hoặc trực thuộc bộ không quá 3, nhưng theo ông Vũ Văn Thái, “quá trình sắp xếp tổ chức và bố trí, luân chuyển cán bộ, các quy định này chưa có điều kiện thực hiện”. Thực tế hiện nay nhiều bộ có trên bốn thứ trưởng, có bộ đến chín thứ trưởng.

Theo tài liệu của Bộ Nội vụ, định hướng sửa đổi, bổ sung nghị định 178 là sẽ có quy định khung số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc bộ, nhưng có quy định mở cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, đề nghị không quy định thứ trưởng kiêm tổng cục trưởng và tương đương ở một số bộ để phân biệt rõ trách nhiệm người đứng đầu và thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tổng cục trưởng và tương đương đã được Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Từ đó, sẽ có điều kiện giảm số lượng thứ trưởng đến mức cần thiết.

Chồng chéo trong quản lý nguồn nước Hiện nay có tình trạng chồng chéo trong quản lý nhà nước, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý về thủy lợi, còn Bộ Tài nguyên - môi trường quản lý về tài nguyên nước. Cần thống nhất về một mối, nếu không sẽ lãng phí nguồn nhân lực và tạo ra “khoảng trống”...

Đơn cử có những đơn vị ký quy hoạch tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Ba (và sông Đồng Nai) với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, họ cũng ký với Bộ Tài nguyên - môi trường quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Ba (và sông Đồng Nai). Như vậy cùng một nội dung quy hoạch nhưng các đơn vị đó chỉ thay chữ “nguồn nước” bằng “tài nguyên nước” để ký với hai bộ, lấy hai lần tiền.

Vừa rồi thủy điện rộ lên nhiều vấn đề, nhất là thủy điện miền Trung. Tại sao lại như vậy và ai thẩm định thủy điện? Tất cả việc thẩm định thủy điện là sở tài nguyên - môi trường các tỉnh, nhưng nhiều sở ở miền Trung không có bất cứ kỹ sư thủy lợi nào, như vậy mà lại đi thẩm định thủy điện thì làm sao không có chuyện được.

VÕ VĂN THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận