Tag: bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh

Dự án phải thật sự cần thiết mới được thu hồi đất

Quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng không chỉ phải đúng loại dự án quy định trong luật, mà cần quy định dự án đó phải thật sự cần thiết.

Ông Đặng Quốc Khánh làm bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh đã được Quốc hội phê chuẩn làm bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.