Tag: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Có tâm lý e ngại, sợ sai khi thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội

TTO - Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ký chỉ rõ việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết việc triển khai một số chính sách thuộc chương trình phục hồi kinh tế - xã hội còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Chất vấn hôm nay: Hỗ trợ sao cho đúng, trúng?

TTO - Các gói hỗ trợ để phục hồi kinh tế sẽ được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Chí Dũng thông tin, giải trình trong phiên chất vấn hôm nay 11-11.