Tag: Bộ tranh cô gái Hà Lan

Cả ‘vũ trụ’ chung tay chia sẻ trong bộ tranh Cô Gái Hà Lan

Bộ tranh về những ‘chiến binh’ chống dịch mệt nhoài nhưng vẫn tiếp sức cho nhau bằng những điều tích cực, truyền cảm hứng cho mọi người đồng lòng vững tin vượt qua đại dịch.