22/09/2022 19:19 GMT+7

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Xóa bỏ, chia tách 4/5 tổng cục

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Bốn tổng cục gồm Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản sẽ bị xóa bỏ, chia tách thành các cục và vụ trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Xóa bỏ, chia tách 4/5 tổng cục - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra bộ, các cục, vụ sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 22-9, Chính phủ ban hành nghị định 68/2022/NĐ-CP "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường" (có hiệu lực từ ngày 1-11-2022) thay thế cho nghị định 36 của Chính phủ năm 2017.

Đáng chú ý, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xóa bỏ 4/5 tổng cục gồm: Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, giữ lại Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Cụ thể: Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Môi trường;

Vụ Đất đai, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Quản lý đất đai; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Theo đó, bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Sau khi sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị trực thuộc, trong đó có 22 tổ chức hành chính giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Theo nghị định 68, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai được tiếp tục duy trì hoạt động theo các quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có thẩm quyền.

Cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường mới được sắp xếp gồm:

1. Vụ Hợp tác quốc tế;

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

3. Vụ Khoa học và Công nghệ;

4. Vụ Pháp chế;

5. Vụ Tổ chức cán bộ;

6. Vụ Đất đai;

7. Vụ Môi trường;

8. Thanh tra bộ;

9. Văn phòng bộ;

10. Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

11. Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;

12. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam;

13. Cục Biến đổi khí hậu;

14. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường;

15. Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai;

16. Cục Địa chất Việt Nam;

17. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;

18. Cục Khoáng sản Việt Nam;

19. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường;

20. Cục Quản lý tài nguyên nước;

21. Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất;

22. Cục Viễn thám quốc gia;

23. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường;

24. Báo Tài nguyên và Môi trường.

'Mong bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét từ công việc thực tế để đánh giá đúng'

TTO - Ngoài việc mong muốn trung ương nên đánh giá đúng để phân bổ nhân sự sao cho hợp lý, một số bạn đọc cũng đề nghị trong thời buổi kỹ thuật số này, TP.HCM cần mạnh dạn cải cách để giảm tải nhân lực.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên