Tag: Bộ sưu tập nghệ thuật của tỉ phú Paul Allen đạt mức giá kỷ lục 1 tỉ USD

Bộ sưu tập nghệ thuật của tỉ phú Paul Allen đạt mức giá kỷ lục 1 tỉ USD

Các bức tranh và tác phẩm điêu khắc từ bộ sưu tập 150 tác phẩm nghệ thuật của tỉ phú Paul Allen đã được mua lại với mức giá kỷ lục 1 tỉ USD.