Tag: Bổ sung nơi sinh

Vì sao phải trình Quốc hội bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu?

TTO - Theo Chính phủ, sau khi in bị chú bổ sung thông tin về nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới, một số nước đã chấp nhận, song cho biết chấp nhận này chỉ là tạm thời và đề nghị Việt Nam sớm bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân.