Tag: bổ nhiệm hiệu phó

ĐH Y dược TP.HCM thu hồi nghị quyết bổ nhiệm 2 hiệu phó

TTO - Hội đồng trường Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa dừng thực hiện nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng nhà trường.