​Bỏ hạn chế tải trọng 943 cầu

14/10/2014 00:10 GMT+7

Cần biết - Nhiều cầu mới xây dựng từ năm 2004 đã được dỡ bỏ biển hạn chế tải trọng.

Qua rà soát toàn bộ các cầu trên hệ thống quốc lộ, Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu dỡ bỏ biển hạn chế tải trọng 943/1.488 cầu; 490 cầu được cắm lại biển; 55 cầu còn lại do tải trọng thấp và đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nên cầu cũ tạm giữ nguyên biển tải trọng hiện hữu.

Đáng chú ý, có nhiều cầu mới được xây dựng từ năm 2004 trở lại đây với tải trọng thiết kế còn tốt nhưng nhiều đơn vị quản lý vẫn cắm hạn chế tải trọng theo hồ sơ thiết kế 30 tấn. Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý đã cắm biển hạn chế tải trọng không cần thiết đối với những cống nhỏ; cầu bản L có khoảng cách không quá 6m vẫn cắm biển hạn chế; những cầu khi thiết kế cho 2 làn xe chạy, nhưng thực tế cầu hẹp chỉ có một làn xe chạy…

DXggEKWv.jpg

Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu sửa chữa đột xuất các cầu ở mức độ hư hỏng nhỏ để dỡ bỏ biển hoặc nâng tải trọng khai thác.

Trong thời gian tới, các dữ liệu liên quan đến 1.488 cầu sẽ được cập nhật vào phần mềm quản lý cầu (VBMS); phân loại cầu yếu, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lập kế hoạch sửa chữa và những cầu quá yếu, sửa chữa không hiệu quả sẽ đưa sang xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ đã chỉ đạo dỡ bỏ 614 biển thông tin tốc độ không phù hợp trên quốc lộ; điều chỉnh 385 biển báo hạn chế tốc độ và biển báo khu đông dân cư, dỡ bỏ tất cả các biển báo tốc độ dưới 40 km/giờ.

Nguồn: Tổng cục Đường bộ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận