Tag: BMW M

BMW 'tận thu': Đưa bản cao cấp xuống mặc định

Giá xe hiệu suất cao tới từ BMW M có thể tăng mạnh trong thời gian tới, khi hãng chuyển bản cao cấp Competition xuống thành bản tiêu chuẩn.