Tag: Blue Ring Hole - sản phẩm du lịch mới của Malaysia

Blue Ring Hole - sản phẩm du lịch mới của Malaysia

MOTAC đã xác định Blue Ring Hole - một điểm lặn biển mang tính biểu tượng tại bang Sabah - là sản phẩm du lịch mới của quốc gia Đông Nam Á này.