Bình chọn 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' 2018

12/12/2018 11:55 GMT+7

TTO - Thành đoàn TP.HCM giới thiệu 12 ứng viên đề cử cho danh hiệu 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2018.

Việc bình chọn bắt đầu từ bây giờ và kết thúc vào 12h ngày 14-12. Kết quả bình chọn sẽ là cơ sở tham khảo cho Hội đồng bình chọn của Thành đoàn TP.HCM trước khi họp và bỏ phiếu kín, lựa chọn các ứng viên xứng đáng cho danh hiệu này vào chiều cùng ngày.

Dưới đây là giới thiệu tóm tắt về 12 ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2018:

Bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 1.
Bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 2.
Bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 3.
Bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 4.
Bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 5.
Bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 6.
Bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 7.
Bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 8.
Bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 9.
Bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 10.
Bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 11.
Bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 12.

Xem đầy đủ thành tích các ứng viên tại đây.

Cuộc bình chọn đã kết thúc lúc 12h ngày 14-12. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018.

QUỐC LINH
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận