Tag: biệt động thành

TP.HCM tổ chức hội thảo về trung tướng đầu tiên của quân đội Việt Nam

Những cống hiến của ông Nguyễn Bình trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp trên chiến trường miền Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Nữ biệt động thành Diệp Tú Anh qua đời

Theo thông tin từ gia đình, nữ biệt động thành Diệp Tú Anh, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đã qua đời lúc 17h05 ngày 22-2, thượng thọ 93 tuổi.