Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Bí thư T.Ư Đoàn giữ chức vụ không quá 42 tuổi

28/02/2010 06:55 GMT+7

TT - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành quy chế cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, quy định rõ nghĩa vụ, quyền lợi, tiêu chuẩn và công tác cán bộ Đoàn.

Ngoài các tiêu chuẩn chung, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng quy định rõ tiêu chuẩn cán bộ Đoàn ở từng vị trí, cấp bậc.

Cụ thể, với bí thư Trung ương Đoàn, phải là người có trình độ chuyên môn từ ĐH trở lên, trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân, giữ chức vụ lần đầu không quá 40 tuổi và giữ chức vụ không quá 42 tuổi...

Với cấp tỉnh, thành phố, bí thư có tuổi tham gia lần đầu không quá 35 và giữ chức vụ không quá 40 tuổi. Phó bí thư thì tuổi lần đầu không quá 33 và giữ chức vụ không quá 38.

Đ.BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận