Tag: Benthanh House

Benthanh House được trao bằng khen của Thủ tướng

Ngày 5-4, tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024 do Tổng công ty Bến Thành tổ chức, Benthanh House vinh dự được trao bằng khen của Thủ tướng vì có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2018 đến 2022.