Tag: Bệnh viện Sản nhi Phú Yên

Bệnh viện xuống cấp vì 'có khối nhà xây trước 1975', bao giờ có bệnh viện mới?

TTO - Bệnh viện Sản nhi Phú Yên đã xuống cấp trầm trọng. Tỉnh đã chủ trương xây mới từ cuối năm 2019, sau đó điều chỉnh vào cuối năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa thể khởi công xây bệnh viện mới.

Cách chức giám đốc Bệnh viện Sản nhi Phú Yên

TTO - Sau khi bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, ông Hồ Văn Thanh đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức giám đốc Bệnh viện Sản nhi Phú Yên.

Cách hết chức vụ Đảng của giám đốc Bệnh viện Sản nhi Phú Yên

TTO - Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Phú Yên cùng 2 lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh này bị kỷ luật nặng về Đảng.