Tag: Bệnh viện Quốc tế Colombia Asia Gia Định

Bệnh viện Quốc tế Colombia Asia Gia Định ngừng hoạt động sau gần 26 năm thành lập

Lý do Bệnh viện Quốc tế Colombia Asia Gia Định ngừng hoạt động là hết hạn giấy chứng nhận đầu tư và không còn đủ nhân lực hoạt động.