Tag: bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười

Vụ người nhà sản phụ tố bệnh viện tắc trách: Kỷ luật bác sĩ và phê bình ê kíp trực

Ngày 12-4, tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, hội đồng chuyên môn đã họp đánh giá trường hợp tai biến sản khoa tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, yêu cầu bệnh viện kỷ luật bác sĩ và phê bình hai ê kíp trực.

Vụ người nhà sản phụ tố bệnh viện tắc trách: Sở Y tế Đồng Tháp có thông báo khẩn

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp có văn bản thông báo khẩn về kết luận của hội đồng chuyên môn về trường hợp tai biến sản khoa tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười.