Tag: Bế mạc kỳ họp HĐND

Ông Lê Hoàng Quân nhận trách nhiệm những thiếu sót chủ quan

TTO - "Thay mặt UBND TP.HCM, tôi xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót chủ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành và khắc phục hạn chế của các cơ quan quản lí nhà nước TP” - ông Lê Hoàng Quân nói trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TP.HCM sáng 11-7.