Bầu cử Tổng thống Mỹ

Theo dự đoán của bạn ai sẽ trở thành tổng thống Mỹ vào năm 2020?

 • DONALD TRUMP
 • JOE BIDEN
Kết quả Trở lại bầu chọn
bầu cử Mỹ

0

Donald Trump

Mike Pence

bầu cử Mỹ

Tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng

bầu cử Mỹ

0

Joe Biden

Kamala Harris

WA ID UT NM AK TX OK IA WI IL IN WV VA OH KY PA NY MI AR MS SD NE OR CA NV CO KS MO TN AL GA FL NC SC LA HI AZ MT ND MN ME WY

 • Ứng viên Tỉ lệ phiếu phổ thông Số phiếu phổ thông Số phiếu đại cử tri
 • RDonald Trump
  -
  -
  0
 • DJoe Biden
  -
  -
  0

Tin mới

Phân tích
Thư từ Mỹ

Họ đã nói