Bầu cử Tổng thống Mỹ

Chiến dịch ông Trump từng quyên góp tranh cử kiểu gài thế?

TTO - Chiến dịch tranh cử năm 2020 của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump được cho đã dùng 'chiêu' nhằm thu hút tiền ủng hộ. Tuy không phạm pháp, nhưng theo New York Times, đây vẫn là các biện pháp 'thiếu công bằng'.

bầu cử Mỹ

0

Donald Trump

Mike Pence

bầu cử Mỹ

Tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng

bầu cử Mỹ

0

Joe Biden

Kamala Harris

WA ID UT NM AK TX OK IA WI IL IN WV VA OH KY PA NY MI AR MS SD NE OR CA NV CO KS MO TN AL GA FL NC SC LA HI AZ MT ND MN ME WY

 • Ứng viên Tỉ lệ phiếu phổ thông Số phiếu phổ thông Số phiếu đại cử tri
 • RDonald Trump
  -
  -
  0
 • DJoe Biden
  -
  -
  0

Tin mới

Phân tích
Thư từ Mỹ

Họ đã nói