Tag: bắt kẻ chọc thủng lốp ô tô

Tạm giữ người chọc thủng lốp hàng chục ô tô đỗ ven hồ Linh Đàm

Tức vì chủ bãi trông giữ xe không cho làm quản lý, Hồ Ngọc Toàn dùng kéo chọc thủng lốp của hàng chục ô tô xung quanh hồ Linh Đàm.