Tag: Bất động sản phục hồi

Thách thức lớn nhất với thị trường bất động sản đã qua?

Khó khăn, thách thức lớn nhất của thị trường bất động sản đã đi qua, giao dịch bất động sản đang dần hồi phục. Dự báo thị trường sẽ có cú hích lớn quý 1, phục hồi mạnh mẽ vào quý 2, quý 3-2024.