Tag: bắt buộc tiêm

Bắt buộc tiêm vắc xin: Lợi ích cộng đồng lớn hơn tự do cá nhân

TTO - Các sự kiện đã trải qua ở Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới là chứng cứ thuyết phục nhất cho thấy những lần chính quyền ban hành chính sách bắt buộc tiêm chủng trước đây đều đã mang lại kết quả tốt.