Tag: bảo vệ môi tường

Lan tỏa những giá trị ý nghĩa với thử thách bảo vệ môi trường

Xuất hiện trên không gian mạng và được giới trẻ hưởng ứng, thử thách 'Chuyền lon nhôm' đã mang đến những giá trị bền vững, giúp thúc đẩy và nâng cao nhận thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường.